Tisdagen den 21 mars 2023

Styrelsen

Styrelsens förtroendemän 2019

Ordförande Mats Berntsson
Kassör Dagrun Trewe
Sekreterare  
Två styr.led Bengt Johansson, Otto Jansson
Tre styr.supp Ann-Katrin Franklin, Erik Jansson, Mikael Kallin
Två revisorer Anders Strömblad, Roland Franklin
Festkom. Styrelsen
Lokalförest. Arne Lunkvist, Christer Olausson
Valberedning Anders Strömblad