Tisdagen den 21 mars 2023

Avgifter

Avgifter 2019

Årsavgiften för år 2019 är 150 kr/familj

Priser för hyra av lokalen:

Icke medlemmar 1000 kr
Medlemmar och föreningar 500 kr
Företag enligt överenskommelse