Fredagen den 22 februari 2019

Styrelsen

Styrelsens förtroendemän 2014

Ordförande Sven Silander
Kassör Dagrun Trewe
Sekreterare Börje Olsson
Två styr.led Bengt Johansson, Otto Jansson
Tre styr.supp Ann-Katrin Franklin, Bertil Berntsson, Mikael Kallin
Två revisorer Anders Strömblad, Roland Franklin
Festkom. Styrelsen
Lokalförest. Arne Lunkvist, Christer Olausson
Valberedning Inga Olsson, Anders Strömblad