Fredagen den 22 februari 2019

Avgifter

Avgifter 2018

Årsavgiften för år 2018 är 150 kr/familj

Priser för hyra av lokalen:

Icke medlemmar 1000 kr
Medlemmar och föreningar 500 kr
Företag enligt överenskommelse